LANGⅴ
 
 
 
HDC
Products 产品中心
移动云网站是国内首家研制混凝土泵车的企业
全线产品融合全球顶尖技术,涵盖四大成套设备。

EW-2xHC650-HPR24B


EW-2xHC650-HPR24B

    机车车辆车端连接                                                                    控制系统连接


EW-2xHC650-HPR24B
EW-2xHC650-HPR24B
时间: 2018 - 04 - 13
机车车辆车端连接                                                                    控制系统连接
EW-6xDD12-HPR24B
EW-6xDD12-HPR24B
时间: 2018 - 04 - 13
EW-6xDD12-HPR24B
跨接线缆(线束)
跨接线缆(线束)
时间: 2018 - 04 - 13
跨接线缆(线束)
连接器组件(动力、通信)
连接器组件(动力、通信)
时间: 2018 - 04 - 13
连接器组件(动力、通信)
Insulating insert core
Insulating insert core
时间: 2018 - 04 - 13
绝缘体(插芯)
R32U(16B)500-16CM
R32U(16B)500-16CM
时间: 2018 - 04 - 13
R32U(16B)500-16CM
Contector(Pin/Jack)
Contector(Pin/Jack)
时间: 2018 - 04 - 13
接触件(插针、插孔)
Copyright ©2001 - 2017 Shenzhen Everwin Technology Co., Ltd
犀牛云提供企业云服务